Η ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ μειώνει το ενεργειακό της αποτύπωμα

Η ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕΤΒΕ είναι μία εταιρεία προσανατολισμένη σε λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, γεγονός που αποδεικνύει και εμπράκτως, με την πρόσφατη επένδυσή της σε φωτοβολταϊκά συστήματα για τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της έκτασης 2500m2 στις Αχαρνές.

Η ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ στηρίζει την POSEIDON TEAM

Η ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ στηρίζει ενεργά τα τελευταία χρόνια τις δράσεις καινοτομίας της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και φέτος επέλεξε να βρεθεί δίπλα στην Ομάδα Poseidon, μια ερευνητική ομάδα που αποτελείται κυρίως από προπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.