Προγραμματιζόμενα ρελέ σε Φαρμακοβιομηχανία

Η ανάγκη

Ένα μηχανημα-σπαστήρας σε μια φαρμακοβιομηχανία  είναι υπεύθυνο για τον διαχωρισμό, τον θρυμματισμό και την επεξεργασία των παραγόμενων φαρμακευτικών προϊόντων καθώς χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει το μέγεθος των στερεών υλικών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής φαρμάκων. 

Συνολικά, το συγκεκριμένο μηχάνημα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας παραγωγής και διασφαλίζει ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφαλείας, ώστε να  προστατεύονται οι ασθενείς και οι χρήστες των φαρμακευτικών προϊόντων.

Ο πελάτης  που ήρθε σε επαφή με την εταιρεία μας, είχε εντοπίσει βλάβη στα  2 safety relay του κυκλώματος ασφαλείας του συγκεκριμένου μηχανήματος.

Οι λειτουργίες που επιτελεί ένα safety relay συμπεριλαμβάνουν την επιτήρηση του αισθητήρα ασφαλείας, την ανίχνευση προβλημάτων και τη λήψη μέτρων ασφαλείας προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία των μηχανημάτων και η προστασία των εργαζομένων.

Το πρόβλημα

Τα υφιστάμενα υλικά δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα  για αντικατάσταση από τον προμηθευτή του εξωτερικού και η εύρεση αντίστοιχου υλικού με τις ίδιες προδιαγραφές δεν ήταν εφικτή. Καθώς ο πελάτης ήρθε αντιμέτωπος με σοβαρό ζήτημα ασφάλειας χειριστών, επικοινώνησε με την εταιρεία μας για να  του προτείνουμε μία αξιόπιστη λύση η οποία θα μπορούσε να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή.

Η Λύση

Κατόπιν μελέτης του υπάρχοντος κυκλώματος, η Ομάδα Αυτοματισμού της ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ πρότεινε τη λύση προγραμματιζόμενου ρελέ ασφαλείας της Phoenix Contact.

Με αυτον τον τρόπο, ο πελάτης αντικατέστησε τα 2 (δύο) υφιστάμενα υλικά από 1 (ένα) το οποίο του έδωσε συνολικά 8 κανάλια εισόδου (αντί για 2) και 4 εξόδου.

Το σημαντικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου ρελέ είναι ότι δίνει δυνατότητα αντικατάστασης μεγάλης γκάμας άλλων safety relay επιτρέποντας της υλοποίηση πολύ πιο σύνθετων κυκλωμάτων ασφαλείας καθώς δεν περιορίζεται από τις προδιαγραφές άλλων αντίστοιχων υλικών στην αγορά.

Αυτό σημαίνει ότι ο τεχνικός μπορεί να το επιλέξει για διάφορες εφαρμογές ασφαλείας, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσει σε διαφορετικές συσκευές για κάθε εφαρμογή. Μπορεί επίσης, στα πλαισια προληπτικής συντήρησης, να το έχει διαθέσιμο σε απόθεμα και να το προγραμματίσει εκ των προτέρων, ώστε να μπορεί σε κατάσταση επείγοντος να το θέσει άμεσα σε λειτουργία χωρίς να απαιτείται μεγάλο downtime.

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι ο προγραμματισμός όλων των λειτουργιών του ρελέ γίνεται εσωτερικά, μέσω ενός ειδικού λογισμικού το οποίο διατιθεται από τον προμηθευτή.

Ο τεχνικός της ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ κατέβασε το λογισμικό στον υπολογιστή του και προχώρησε σε απομακρυσμένο προγραμματισμό του υλικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Όλες οι ρυθμίσεις μεταφέρθηκαν στη συνέχεια πολύ εύκολα μέσω mini-usb καλωδίου προγραμματισμού στο μηχάνημα.

Το λογισμικό διατίθεται δωρεάν από την Phoenix Contact και η KSA μπορεί να παρέχει εκπαίδευση πάνω στη χρήση του ώστε ο χρήστης να είναι εξοικειωμένος σε περίπτωση που προκύψει αντίστοιχη ανάγκη στο μέλλον .

Το Safety relay PSR-M-B2-SDI8-SDO4-DO4-SC της Phoenix Contact ένα επεκτάσιμο υλικό που εξασφαλίζει τη minimum καλωδίωση δίνοντας στον χρήστη το περιθώριο να προσαρμόσει το ρελέ ασφαλείας στις ανάγκες της εφαρμογής του, εξοικονομώντας μακροπρόθεσμα κόστος και απλοποιώντας τη διαδικασία εγκατάστασης.

Οφέλη

  • Άμεση ανταπόκριση και τεχνική υποστήριξη από την Ομάδα της ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
  • Προγραμματιζόμενο ρελέ – καλύπτει μεγάλο εύρος εφαρμογών
  • Δωρεάν software προγραμματισμού από τον προμηθευτή και δυνατότητα εκπαίδευσης στη χρήση του από τους τεχνικούς της KΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
  • Aξιόπιστη λύση με άμεση διαθεσιμότητα
  • Μικρό downtime (στα πλαίσια προληπτικής συντήρησης)
  • Επεκτάσιμο: δίνει πολλές δυνατότητες για μελλοντικές αναβαθμίσεις
  • Εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή καλωδίωση