Αντικατάσταση καυστήρα για εξοικονόμηση ενέργειας

Στα πλαίσια καμπάνιας για την απόσυρση παλαιών καυστήρων, ο πελάτης, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες καταναλωτικών προιόντων παγκοσμίως, ήρθε σε επικοινωνία με την KSA – Καλαμαράκης Αυτοματισμοί, με σκοπό να προχωρήσει σε αναβάθμιση του λεβητοστασίου του.

Η ανάγκη

Το λεβητοστάσιο του πελάτη διέθετε 4 ατμολέβητες δυναμικότητας 10-18tn/h και κατόπιν μελέτης κρίθηκε απαραίτητο να γίνει αναβάθμιση του καυστήρα μαζούτ του ατμολέβητα 18tn/h.

Στον υφιστάμενο καυστήρα η ρύθμιση καύσης του μείγματος γινόταν με μηχανικά μέρη (ντίζες), συνεπώς δεν υπήρχε ακρίβεια στην ποσότητα του μείγματος καυσίμου, ενώ ο ανεμιστήρας του λειτουργούσε χωρίς inverter με αποτέλεσμα την αυξημένη κατανάλωση ρεύματος.

Λόγω παλαιότητας του καυστήρα ήταν επίσης δύσκολο να βρεθούν ανταλλακτικά για την επισκευή του σε περίπτωση βλάβης. Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετώπιζε έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για τη συντήρηση του συγκεκριμένου καυστήρα, λόγω συνταξιοδοτήσεων.

Πρόταση KSA

Η ομάδα Heating Systems της KSA προχώρησε σε πρόταση που αφορούσε προμήθεια νέου καυστήρα με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου καύσης & μετατροπέα συχνότητας (inverter) για εξοικονόμηση ενέργειας σε 3 μέρη:

– Εξοικονόμηση καυσίμου:
1. Σύγχρονος καυστήρας μαζούτ της WEISHAUPT ισχύος 14.000kW + ανεμιστήρας > digital combustion (ακρίβεια στο μείγμα)
2. Αισθητήριο Οξυγόνου – O2 trim :Το αισθητήριο οξυγόνου με συνεχή έλεγχο της ποιότητας των καυσαερίων κρατάει σταθερό το ποσοστό του οξυγόνου στο βέλτιστο δυνατό εύρος 2-2.5% εξασφαλίζοντας:

  • Αποδοτικότερη λειτουργία
  • Μείωση της εκπομπής βλαβερών σωματιδίων στο περιβάλλον
  • Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου μέχρι 2.5-3.5%

– Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας:

3. Μετατροπέας Συχνότητας – Inverter:

  • Μεταβλητό RPM
  • Μείωση θορύβου (dB)
  • Εξοικονόμηση ηλ. ενέργειας έως και 60% με άμεση εξοικονόμηση από το πρώτο τιμολόγιο ρεύματος
Οι καυστήρες WEISHAUPT ήταν η προφανής επιλογή για τον πελάτη μας όχι μόνο λόγω της φήμης τους στον κλάδο, αλλά και επειδή ο Όμιλος στον οποίο ανήκει χρησιμοποιεί αντίστοιχους καυστήρες σε άλλες τοποθεσίες, και έχει μείνει πολύ ικανοποιημένος από την απόδοσή τους.

Υλοποίηση

Σε συνέχεια της μελέτης των αναγκών του πελάτη και εφόσον έγινε αποδεκτή η αναλυτική μας πρόταση, προχωρήσαμε σε υλοποίηση του έργου σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο συνεργάτη μας.

Την 1η μέρα έγινε η αποξήλωση του παλαιού καυστήρα, ο καθαρισμός του ατμολέβητα και το κτήσιμο της πυροδομής του. Στη συνέχεια έγινε η τοποθέτηση του νέου καυστήρα.

Την 2η και 3η μέρα έγινε η εγκατάσταση του ανεμιστήρα στον λέβητα, τοποθετήθηκε το Ο2 αισθητήριο καθώς και ο μετατροπέας συχνότητας.

Στη συνέχεια ο συνεργάτης μας ανέλαβε την υδραυλική και ηλεκτρολογική σύνδεση του καυστήρα ενώ οι τεχνικοί της KSA προχώρησαν σε έναυση και θέση σε λειτουργία του καυστήρα, κάνοντας παράλληλα και τη ρύθμιση οξυγόνου για λειτουργία Ο2 trim.

Οφέλη

  • Τεχνική Υποστήριξη από την Ομάδα της KSA Heating Systems
  • Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών
  • Νέος, πιο αποδοτικός εξοπλισμός με μέρη που εξοικονομούν καύσιμο & ηλεκτρική ενέργεια

Συμπέρασμα

Το Όραμα του Ομίλου για διπλασιασμό του τζίρου σε παγκόσμιο επίπεδο μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα βρήκε γόνιμο έδαφος στη λύση που προσέφερε η KSA.


Ως αποτέλεσμα, ο παλαιός καυστήρας αντικαταστάθηκε με νέας γενιάς ηλεκτρονικό καυστήρα της WEISHAUPT, και ο πελάτης είδε αύξηση της απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του λεβητοστασίου, γεγονός που συνέβαλε και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας συνολικά.