Η ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ μειώνει το ενεργειακό της αποτύπωμα

Η ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕΤΒΕ είναι μία εταιρεία προσανατολισμένη σε λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, γεγονός που αποδεικνύει και εμπράκτως, με την πρόσφατη επένδυσή της σε φωτοβολταϊκά συστήματα για τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, έκτασης 2500m2 στις Αχαρνές.  

 Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της εταιρείας να μειώσει τον οικολογικό της αντίκτυπο σε όλους τους τομείς και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας για τις μελλοντικές γενιές. 

Η επένδυση που έγινε αφορά φωτοβολταϊκό σταθμό με ισχύ 49 kW που αναμένεται να παράγει 76.000 kWh ετησίως, ενώ παράλληλα θα μειώσει σημαντικά τις εκπομπές CO2 προς το περιβάλλον.

 Το έργο που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2024, ευθυγραμμίζεται με τις τρέχουσες οικολογικές πρακτικές, αυξάνει την ενεργειακή ανεξαρτησία της εταιρείας και βελτιστοποιεί τη χρήση των εγκαταστάσεών της.