Η ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ στηρίζει την Poseidon Team

Η ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ στηρίζει ενεργά τα τελευταία χρόνια τις δράσεις καινοτομίας της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και φέτος επέλεξε να βρεθεί δίπλα στην Ομάδα Poseidon, μια ερευνητική ομάδα που αποτελείται κυρίως από προπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μέλη της Ομάδας μελετούν, σχεδιάζουν και κατασκευάζουν πρότυπα μονοθέσια οχήματα με σκοπό να συμμετάσχουν σε κορυφαίους διαγωνισμούς όπως ο Shell Ecomarathon καθώς και ο απαιτητικός διαγωνισμός του Formula Student.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ενθαρρύνει την Ομάδα στην προσπάθειά της, προσφέροντας υλικά της  Phoenix Contact για την κατασκευή του πρώτου ηλεκτροκίνητου μονοθεσίου της Ομάδας.

Επιπλέον, εκπρόσωποι της ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ επισκέφθηκαν το χώρο του Πανεπιστημίου, με σκοπό να γνωρίσουν και από κοντά την Poseidon Team.

H δημιουργία σχέσεων και η προσωπική επαφή είναι βασική αξία της εταιρείας για τις συνεργασίες κάθε επιπέδου, ενώ με αυτόν τον τρόπο οι εκπρόσωποι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την πρόοδο των εργασιών και να εξετάσουν περαιτέρω τρόπους συνεργασίας με την Ομάδα στο μέλλον.

Η αειφορία, η πράσινη ανάπτυξη και η εξοικονόμηση ενέργειας είναι αξίες που η ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ μοιράζεται με την Poseidon Team. Η πρωτοβουλία αυτή, αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της εταιρείας να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου για τις μελλοντικές γενιές.

"Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να μπορούμε να συνεισφέρουμε σε μια τόσο καινοτόμα πρωτοβουλία που προέρχεται από νέους ανθρώπους με δυνατό όραμα και όρεξη για μάθηση"

Η ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ είναι επίσημη αντιπρόσωπος των υλικών της Phoenix Contact από το 1986. Τα καινοτόμα προϊόντα της εταιρείας χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και εφαρμόζονται σε συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού και βιομηχανικών ηλεκτρικών συνδέσεων, στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στους αυτοματισμούς κτιρίων, στην ηλεκτροκίνηση και άλλους τομείς υψηλής τεχνολογίας.