Barilla Hellas: Εξοικονόμηση σε καύσιμο & ηλεκτρική ενέργεια

Στο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, η Barilla Hellas ήρθε το 2016 σε επαφή με την ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ, με σκοπό να  εκσυγχρονίσει τις υποδομές του εργοστασίου της στην περιοχή της Θήβας.

Η ανάγκη

Το εργοστάσιο παραγωγής ζυμαρικών, διέθετε δύο (2) λέβητες υπέρθερμου νερού των 9MW οι οποίοι λειτουργούσαν με καυστήρες Φυσικού Αερίου παλαιάς τεχνολογίας (μηχανική λειτουργία).

Στόχος της Barilla ήταν να επιτύχει εξοικονόμηση στο καύσιμο και την ηλεκτρική ενέργεια, μείωση στους ρύπους NOx και CO2, καθώς και σύνδεση του συστήματος λέβητα-καυστήρα με το BMS του εργοστασίου.

 Η εξειδικευμένη Ομάδα του τμήματος Ενέργειας της ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ κλήθηκε να δώσει την πρότασή της προς την επίτευξη των παραπάνω.

"Ο εκσυγχρονισμός του λεβητοστασίου με τοποθέτηση καυστήρων νέας γενιάς, είναι μία επένδυση χαμηλού ρίσκου και σύντομης απόσβεσης που εναρμονίζει τις σύγχρονες βιομηχανίες με την περιβαλλοντική Νομοθεσία και συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση πόρων"

Η πρόταση

Για τον σχεδιασμό μίας πρότασης που θα ταίριαζε καλύτερα με τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό του πελάτη, ήταν απαραίτητο να γίνει πρώτα μία μελέτη απόσβεσης.

Η μελέτη αυτή γίνεται με τοποθέτηση ενός καταγραφικού στο λεβητοστάσιο το οποίο μας δίνει το προφίλ της εγκατάστασης (πληροφορίες καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας & καυσίμου).

Οι τιμές του λαμβάνουμε μεταφέρονται στη συνέχεια στο ειδικά σχεδιασμένο software της Weishaupt “Efficiency Calculator” το οποίο μας δίνει την αναλυτική μελέτη απόσβεσης (απόσβεση καυσίμου σε m3/h και σε κόστος € & απόσβεση σε ηλεκτρική ενέργεια σε kWh και σε € ).

 Με αυτά τα δεδομένα στη διάθεσή της, η ομάδα Ενέργειας της ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ προχώρησε σε πρόταση που αφορούσε ολοκληρωμένη λύση, με χρήση υλικών ως εξής:

  1. Σύγχρονος καυστήρας Φυσικού Αερίου της Weishaupt GmbH με τύπο WMG50/2-A
  2. Τοποθέτηση Αισθητηρίου Οξυγόνου – O2 trim στην καμινάδα για αποδοτικότερη λειτουργία, μείωση της κατανάλωσης καυσίμου μέχρι 2.5-3.5% & μείωση της εκπομπής βλαβερών σωματιδίων στο περιβάλλον
  3. Μετατροπέας Συχνότητας – Inverter με μεταβλητό rpm για μείωση θορύβου (dB) & εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 60% (άμεση εξοικονόμηση από το πρώτο τιμολόγιο ρεύματος)

 

Η τεχνογνωσία της Ομάδας Ενέργειας και η πρότερη θετική εμπειρία που είχε ο πελάτης με τους καυστήρες της Weishaupt έδωσαν εύκολα προβάδισμα στην πρόταση της ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ που μπορούσε να καλύψει και τις 3 ανάγκες του πελάτη όπως είχαν παρουσιαστεί από την αρχή.

Υλοποίηση

Εφόσον συμφωνήθηκαν οι λεπτομέρειες της  αναλυτικής μελέτης, εξειδικευμένος συνεργάτης της ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ έκανε τις απαραίτητες προσαρμογές στην εγκατάσταση, ενώ η Ομάδα Ενέργειας έθεσε σε λειτουργία τον νέο καυστήρα Φυσικού Αερίου της WEISHAUPT και προχώρησε στην εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του εργοστασίου.

Το 2022 ολοκληρώθηκε το σημαντικό αυτό έργο με την  εγκατάσταση μετρητών καταγραφής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε εξοπλισμό, ώστε να γίνεται online απεικόνιση και παρακολούθησή τους.

"Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους ο πελάτης έκανε έλεγχο και αξιολόγηση της επένδυσης οπότε τον επόμενο χρόνο, εφόσον ήταν ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα προχώρησε σε αντικατάσταση και του 2ου καυστήρα."

Αποτέλεσμα

Το παραπάνω έργο ωφέλησε πολλαπλά τη βιομηχανία. Με απόσβεση σε λιγότερο από 3 έτη, συνέβαλε σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, παρέχοντας επιπλέον δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής της λειτουργίας της μονάδας καύσης.

Πιο συγκεκριμένα τα οφέλη:

  • εξοικονόμηση καυσίμων (487MWh/ έτος)
  • εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας (40.5MWh/ έτος) 
  • μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας (134.7t CO2 και μείωση των εκπομπών NOx κατά 50%)

Επιπλέον όφελος αποτέλεσε η  βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας για τους τεχνικούς του εργοστασίου, γεγονός που οδήγησε και σε αύξηση της αποδοτικότητας του τμήματος.

Τέλος, για το συγκεκριμένο έργο τόσο η Barilla και η Ομάδα Ενέργειας της  ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ βραβεύτηκαν με Environmental Award το 2020 για την συνεισφορά τους στη διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης στην ελληνική Βιομηχανία.