Ανανέωση εταιρικής ταυτότητας

Ανανέωση εταιρικής ταυτότητας

Σας ενημερώνουμε ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία ανανέωσης της εταιρικής ταυτότητας, με εισαγωγή νέου λογοτύπου στην επικοινωνία της ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΕΤΒΕ.

Στόχος της αλλαγής είναι να απεικονίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια η ταυτότητα και οι δραστηριότητες της εταιρείας και από τον Απρίλιο γίνονται σταδιακά οι απαιτούμενες προσαρμογές σε όλα τα εταιρικά Μέσα επικοινωνίας.

Η ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ είναι μία εταιρεία με ανθρώπινο πρόσωπο που, για περισσότερα από 50 χρόνια, προσφέρει τεχνογνωσία και καινοτόμα προϊόντα αυτοματισμού στη βιομηχανία, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Η διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με πελάτες και συνεργάτες είναι αποτέλεσμα της ανοιχτής και ξεκάθαρης αμφίδρομης επικοινωνίας που φροντίζουμε συνειδητά να καλλιεργούμε.

Για το λόγο αυτό, είναι προτεραιότητά μας να διασφαλίζουμε ότι όλες οι πτυχές της εταιρικής επικοινωνίας αντανακλούν αυτές τις αξίες.

Το νέο  λογότυπο αντιπροσωπεύει τη συνεχή εξέλιξη της εταιρείας και τη δέσμευσή της Διοίκησης στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δεν επιφέρει καμία άλλη αλλαγή στη δομή, τη λειτουργία ή τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. παραμένουν ίδια).