Ενημερωθείτε για τα μέτρα που έχει λάβει η εταιρία μας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού εδώ.