Οι άνθρωποί μας

Η εταιρεία
  1. Home
  2. Our people

Στην KSA είμαστε περήφανοι για το ανθρώπινο δυναμικό μας γιατί αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποί μας είναι αυτοί που αποτελούν τη σημαντικότερη επένδυση, το πιο ισχυρό μας χαρτί στην αγορά και οι πρεσβευτές του Οράματος και τωνΑξιών του Ομίλου στην ελληνική Βιομηχανία.
Με προσεκτική επιλογή βασει των επιχειρησιακών αναγκών και των ικανοτήτων των στελεχών μας, δημιουργούμε ομάδες που λειτουργούν με συνέπεια και απόλυτο επαγγελματισμό, εντός του πλαισίου αξιών που έχει τεθεί από το Όραμα και τις Αρχές του Ομίλου

Jane Doe

Designer

Jane Doe

Designer

Jane Doe

Designer