Μηχανικός Αυτοματισμού

Μηχανικός Αυτοματισμού

Στo πλαίσιo της συνεχούς ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων μας, αναζητούμε στέλεχος  για την κάλυψη της θέσης Μηχανικού Αυτοματισμού, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Τεχνική υποστήριξη των πελατών (τηλεφωνική, μέσω e-mail και δια ζώσης)
-Προγραμματισμός και θέση σε λειτουργία τμημάτων ή ολόκληρων μηχανών
-Μελέτη, σύνταξη και τεκμηρίωση τεχνικών λύσεων
-Τεχνική υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων
-Εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού συνεργατών στα υλικά της εταιρίας

Προφίλ Υποψηφίου / Απαραίτητα προσόντα:

• Απόφοιτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ή Μηχανικός Αυτοματισμού ΑΤΕΙ
• Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
• Εμπειρία σε Συστήματα Αυτοματισμών με PLC – Motion Controllers -HMI – Scada – Robots – Inverters – Servo Systems – Sensors – Safety
• Γνώσεις βάσεων δεδομένων και προγραμματισμού SQL
• Γνώσεις προγραμματισμού σε C, C++, Visual Basic
• Τοπολογία και ρυθμίσεις Δομημένων Δικτύων
• Πολύ καλή γνώση ανάγνωσης ηλεκτρολογικού σχεδίου
• Επικοινωνιακές δεξιότητες και εμπειρία σε επικοινωνία με πελάτες
• Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά & προφορικά)
• Δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες)
• Δίπλωμα οδήγησης)

Παροχές:

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του βιομηχανικού αυτοματισμού
• Συνεχής εκπαίδευση & επιμόρφωση
• Αναπτυσσόμενο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε αποστείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα στη διεύθυνση hr@ksa.gr με κωδικό θέσης (TS105).