Η εταιρεία ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ – ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΑΕΤΒΕ ιδρύθηκε το 1970 από τους Βασίλη Καλαμαράκη και Θωμά Σαπουνά. Η μεγάλη πείρα των ιδρυτών της στον βιομηχανικό τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προδιέγραψε την εντυπωσιακή και σταθερά ανοδική πορεία της εταιρείας τις 4 δεκαετίες που ακολούθησαν. Κύριος στόχος της στάθηκε πάντα, η πλήρης κάλυψη της ελληνικής βιομηχανίας στον τομέα του αυτοματισμού.

Η εταιρεία μας σήμερα,
αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία του πολυδύναμου ανθρώπινου δυναμικού της, σε τεχνικό και διοικητικό επίπεδο, εμπορεύεται μία τεράστια ποικιλία υλικών αυτοματισμού. Ταυτόχρονα παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις, μελέτες καθώς και τεχνική υποστήριξη από έμπειρους επαγγελματίες, εξασφαλίζοντας παράλληλα τις πλέον οικονομικές αλλά και πλέον προηγμένες τεχνικά λύσεις για κάθε βιομηχανική εφαρμογή υψηλών απαιτήσεων.

Βασικό στόχος όλων των στελεχών υπήρξε και παραμένει πάντα η διασφάλιση της ποιότητας:

 • των υλικών
 • των λύσεων
 • και της τεχνικής υποστήριξης

τις οποίες εγγυόμαστε και παρέχουμε εδώ και δεκαετίες, πριν και μετά την πώληση.

Στο έντονα και με ταχείς ρυθμούς αναπτυσσόμενο περιβάλλον του βιομηχανικού αυτοματισμού, η εταιρεία μας επιδιώκει την πλήρη και σωστή ενημέρωση των πελατών της για κάθε τεχνολογική εξέλιξη. Για το λόγο αυτό εφαρμόζει ένα σύστημα συνεχούς εκπαίδευσης, παρέχοντας στα στελέχη της σεμινάρια στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Από την ίδρυσή της έως και σήμερα,
όλα τα στελέχη που απαρτίζουν το δυναμικό της, λειτουργούν με σκοπό την άμεση, αποτελεσματική, και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από συνεχή προσπάθεια για την ανεύρεση πρακτικών και ευέλικτων λύσεων σε όλα τα επίπεδα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, των 2500 τμ. σε έκταση 8000 τμ. στον Χαμόμηλο Αχαρνών περιλαμβάνονται:

 • αποθήκες, με δυνατότητα φύλαξης μεγάλων αποθεμάτων προϊόντων,
 • γραφεία τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, που υποστηρίζονται από σύγχρονο σύστημα μηχανοργάνωσης,
 • εργαστήρια ελέγχου, συντήρησης και επισκευής του προμηθευόμενου υλικού,
 • αίθουσα σεμιναρίων, για την εκπαίδευση των νέων τεχνικών και των πελατών μας.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ΕΝ ΙSΟ 9001:2015 για τα ακόλουθα πεδία εφαρμογής:

 • εμπορία και τεχνική υποστήριξη υλικών βιομηχανικού αυτοματισμού
 • σχεδιασμός και προγραμματισμός ειδικών εφαρμογών αυτοματισμού
 • κατασκευή και θέση σε λειτουργία εφαρμογών τηλεελέγχου/ τηλεχειρισμού και αυτοματοποίησης δικτύων και εγκαταστάσεων
 • εμπορία, θέση σε λειτουργία και συντήρηση καυστήρων

και απασχολεί 42 άτομα, εκ των οποίων τα 22 είναι πωλητές και τεχνικοί σύμβουλοι.

Κάθε μας στέλεχος, ανεξάρτητα από τη θέση του στην εταιρεία, εργάζεται με βάση τις αρχές που έθεσαν οι ιδρυτές της:
την αμεσότητα, την αξιοπιστία και τον σεβασμό στον πελάτη!

Αρχείο του πιστοποιητικού ISO στα Ελληνικά