Η εταιρεία «ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ – ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΑΕΤΒΕ» ιδρύθηκε το 1970, με κύριο στόχο της, την πλήρη κάλυψη της ελληνικής βιομηχανίας στον τομέα του αυτοματισμού. Απασχολεί 42 άτομα, εκ των οποίων τα 22 απασχολούνται στις πωλήσεις και την τεχνική υποστήριξη.

Στις μέρες μας, αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία του πολυδύναμου ανθρώπινου δυναμικού της, σε τεχνικό και διοικητικό επίπεδο, εμπορεύεται μία τεράστια ποικιλία υλικών αυτοματισμού. Ταυτόχρονα παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις, μελέτες καθώς και τεχνική υποστήριξη από έμπειρους επαγγελματίες, εξασφαλίζοντας παράλληλα τις πλέον οικονομικές αλλά και προηγμένες τεχνικά λύσεις για κάθε βιομηχανική εφαρμογή υψηλών απαιτήσεων.

Βασικός στόχος όλων των στελεχών υπήρξε και παραμένει πάντα η διασφάλιση της ποιότητας:

 • των υλικών
 • των λύσεων
 • της τεχνικής υποστήριξης

την οποία εγγυόμαστε και παρέχουμε, εδώ και δεκαετίες, πριν και μετά την πώληση.

Στο έντονα και με ταχείς ρυθμούς αναπτυσσόμενο περιβάλλον του βιομηχανικού αυτοματισμού, η εταιρεία μας επιδιώκει την πλήρη και σωστή ενημέρωση των πελατών της για κάθε τεχνολογική εξέλιξη. Για το λόγο αυτό εφαρμόζει  σύστημα συνεχούς εκπαίδευσης, παρέχοντας στα στελέχη της σεμινάρια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό της, λειτουργεί με σκοπό την άμεση, αποτελεσματική, και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση  μέσα από συνεχείς προσπάθειες για την ανεύρεση πρακτικών και ευέλικτων λύσεων σε όλα τα επίπεδα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, των 2500 m2 σε έκταση 8000 m2 στον Χαμόμηλο Αχαρνών, στεγάζονται:

 • αποθήκες, με δυνατότητα φύλαξης μεγάλων αποθεμάτων προϊόντων
 • γραφεία τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, που υποστηρίζονται από σύγχρονο σύστημα μηχανοργάνωσης
 • εργαστήρια ελέγχου, συντήρησης και επισκευής του προμηθευόμενου υλικού
 • αίθουσα σεμιναρίων, για την εκπαίδευση των πελατών και υπαλλήλων μας

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ΕΝ ΙSΟ 9001:2015 για τα ακόλουθα πεδία εφαρμογής:

 • εμπορία και τεχνική υποστήριξη υλικών βιομηχανικού αυτοματισμού
 • σχεδιασμό και προγραμματισμό ειδικών εφαρμογών αυτοματισμού
 • κατασκευή και λειτουργία εφαρμογών τηλε-ελέγχου/ τηλεχειρισμού και αυτοματοποίησης δικτύων και εγκαταστάσεων
 • εμπορία, λειτουργία και συντήρηση καυστήρων.

Σταθερά αμετάβλητες, από την ίδρυση της εταιρείας έως σήμερα, οι τρεις βασικές μας αρχές είναι η αμεσότητα, η αξιοπιστία και ο σεβασμός στον πελάτη. Με ιδιαίτερη περηφάνια και συναισθανόμενοι το βάρος της ευθύνης αυτής, ευχαριστούμε θερμά όλους αυτούς του πελάτες που μας στηρίζουν σταθερά  εδώ και  50 χρόνια και είμαστε καθημερινά έτοιμοι για νέες συνεργασίες!