Θέσεις Πρακτικής  Άσκησης

για τελειόφοιτους σπουδαστές των Τμημάτων Ηλεκτρολογίας & Αυτοματισμού

Η KSA επιθυμεί να προσλάβει τελειόφοιτους σπουδαστές ΤΕΙ των Τμημάτων Ηλεκτρολογίας & Αυτοματισμού, για εκπόνηση εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@ksa.gr

Marketing Assistantμε έδρα την Αθήνα

Η KSA, κυρίαρχος εταιρία στο χώρο του βιομηχανικού αυτοματισμού ζητά νέο ή νέα, για την κάλυψη της θέσης MarketingAssistant.

Περιγραφή:

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι επικοινωνιακός, ιδιαίτερα δημιουργικός και οργανωτικός, να διαθέτει ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, να έχει ικανότητα να λειτουργεί κάτω από συνθήκες πίεσης με αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Αρμοδιότητες:

 • Υλοποίηση της στρατηγικής marketing της εταιρίας με σκοπό την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της
 • Δημιουργία του έντυπου υλικού marketing της εταιρίας (φυλλάδια, καταλόγους, διαφημίσεις κλπ)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση του ψηφιακού marketing της εταιρίας:
 • Ενημέρωσητου Website
 • Υλοποίηση Social Media Campaigns & Email marketing
 • SEM & SEO
 • Content marketing

Απαιτήσεις:

 • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής με ειδίκευση στο Marketing
 • Εμπειρία τουλάχιστο 1 έτος σε ανάλογη θέση
 • Γνώση τεχνικών onlinemarketing
 • Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Καλή γνώση Photoshop
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων Microsoft Office
 • Άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Τεχνικό υπόβαθρο (προπτυχιακός τίτλος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Αυτοματισμού) θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Παροχές:

 • Πλήρης πενθήμερη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό σας Σημείωμα στη διεύθυνση marketing@ksa.gr.

Μηχανικός Πωλήσεων για το τμήμα Αυτοματισμού

Η KSA, κυρίαρχος εταιρία στο χώρο του βιομηχανικού αυτοματισμού ζητά Μηχανικό Πωλήσεων για την στελέχωση του τμήματος Πωλήσεών της, στην Αθήνα.

Περιγραφή:

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επικοινωνιακός, να διαθέτει ανεπτυγμένες ικανότητες διαπραγμάτευσης και ικανότητες παρουσίασης και να μπορεί να λειτουργεί με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης με αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Αρμοδιότητες:

 • Κατανόηση των αναγκών του πελάτη
 • Σύνταξη οικονομικών προσφορών
 • Συνεχής υποστήριξη του πελάτη
 • Διαχείρηση και ενίσχυση του υπάρχοντος πελατολογίου
 • Άνοιγμα νέων αγορών και ανάπτυξη νέου πελατολογίου
 • Σύνταξη προϋπολογισμών και αναφορών

Απαιτήσεις:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Αυτοματισμού
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε ανάλογη θέση
 • Ικανότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και παρουσίασης
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων Microsoft Office
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής και εκτός Ελλάδας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

Παροχές:

 • Πλήρης πενθήμερη απασχόληση
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Συνεχής εκπαίδευση σε καινοτόμα προϊόντα
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και μπόνους

Παρακαλούμε αποστείλατε το Βιογραφικό σας Σημείωμα στη διεύθυνση marketing@ksa.gr.